CLB

CLB

Het CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en school een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

De leerling staat hierbij centraal.

De dienstverlening is gratis en begint steeds vanuit een vraag van ouders, leerlingen of de school. (Toestemming van de ouders voor begeleiding is vereist voor leerlingen jonger dan 12 jaar !)

De geheimhouding van gegevens wordt verzekerd.

Verdere info zie schoolreglement en schoolorganisatie.

Contact CLB

Ouders en leerlingen kunnen met iedere vraag terecht bij het CLB team !

Gegevens CLB

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen Centrum voor leerlingenbegeleiding

Kastanjelaan 8

9620 ZOTTEGEM

Tel: 09/361.14.01

Fax: 09/361.04.32

E-mail: zottegem@vclbzov.be

Het CLB team voor onze school

Contactpersoon onthaalteam-Psycholoog: Mevr. Myrian De Geyter

Maatschappelijk werker: Mevr. Heleen Van Hoove

Verpleegkundige - Paramedisch werker: Mevr. Kathleen De Pooter

Schoolarts: Mevr. Tamara Van Den Meersche