OVV/OUDERRAAD

OVV / OUDERRAAD

Ouder- en vriendenkring / Ouderraad

Het is ondenkbaar dat ouders buiten de school leven. Een school zonder ‘betrokken ouders’ is een school zonder kinderen.

Het Oudercomité - is een vereniging van geëngageerde ouders die samen met het schoolteam regelmatig samenkomen en via allerhande activiteiten de school en dus ook haar leerlingen - uw kinderen - zowel praktisch als financieel ondersteunen.

Maar ze streeft naar nog meer :

  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en haar eigen werking,

  • Organiseren van ontmoetingsactiviteiten, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;

  • Het stimuleren van een participatief klimaat op school, het fungeren als tussenpersoon voor uw bedenkingen of vragen omtrent het welzijn, de opvoeding en de vorming van uw kinderen.

Wil je als ouder graag deel uitmaken van onze jonge, dynamische vriendenkring ? Dan ben je altijd welkom op één van onze volgende vergaderingen. Of geef gerust een seintje op het secretariaat van de school. We vinden het altijd fijn om nieuwe leden te kunnen verwelkomen.

OUDER- EN VRIENDENVERENIGING GVB ’T WATERPLEINTJE

BESTUUR SCHOOLJAAR 2022-2023

Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Ben Schroyen (papa van Wout en Margot Schroyen)

Schatbewaarder: Mevr. Liesbeth Dossche (mama van Robbe en Flore Cassiman)

Secretaris: Mevr. Evelyne De Keyzer (mama van Nyo Meerpoel)

Penningmeester: Mevr. Ellen Van Boxtael (mama van Miel en Juul De Vos)

ACTIVITEITEN 2022-2023

Zie kalender

OUDERRAAD GVB ANDREASSCHOOL

BESTUUR SCHOOLJAAR 2022-2023

Voorzitter:

Secretaris: Mevr. Evy Ophals (Mama van Mats en Nina Van de Voorde)

Penningmeester:

ACTIVITEITEN 2022-2023

Zie kalender