LEERLINGENPARLEMENT

LEERLINGENPARLEMENT

Dit schooljaar maken we opnieuw werk van een "leerlingenparticipatie". We willen de betrokkenheid van de leerlingen verhogen. Hierdoor krijgen ze medezeggenschap op schoolbeleid.

Uit elke klas (vanaf het eerste leerjaar) worden twee leerlingen afgevaardigd.

In oktober komt de leerlingenraad (vertegenwoordigers van de klas + directeur) een eerste keer samen. In elke school hangt/staat een ideeënbus en wordt vooraf een kringgesprek georganiseerd waarbij voorstellen of opmerkingen door alle leerlingen van een klas worden besproken.

Nadien bespreken de klasvertegenwoordigers dit ook in het leerlingenparlement waar ideeën op hun haalbaarheid worden getoetst. De leerlingenraad komt ongeveer 2-maandelijks samen onder de middag.

Leerlingenraad 't Waterpleintje (Sint-Goriks-Oudenhove)

Dit schooljaar hebben we terug gekozen om geen verkiezingen meer te organiseren. Er gaan steeds twee vrijwillige leerlingen per klas naar de raad die op hun beurt de klas vertegenwoordigen.

Data vergaderingen:

22/09 - 17/11 - 02/02 - 04/05

Andreasschool (Strijpen)

Dit schooljaar hebben we terug gekozen om geen verkiezingen te organiseren. Er gaan steeds twee vrijwillige leerlingen per klas naar de raad die op hun beurt de klas vertegenwoordigen.

Data vergaderingen:

26/09 - 14/11 - 16/01 - 24/04