Corona

Brief CLB - coronabesmetting

Als een leerling of personeelslid positief getest wordt op corona, bepaalt het CLB wat er precies dient te gebeuren. Afhankelijk van het risico, word je als ouder op de hoogte gebracht via een brief of telefonisch.

- Is er geen risico voor je kind? Je wordt niet persoonlijk op de hoogte gebracht.

- Is er een laag risico voor je kind? Je ontvangt een brief of mail met aanbevelingen. 

- Is er een hoog risico voor je kind? Je wordt telefonisch gecontacteerd door het CLB of de school. Het CLB beslist of je kind in quarantaine moet.

Hoor je via andere ouders dat er een besmetting is op school en heb je geen communicatie vanuit de school of het CLB ontvangen?

Je mag er van uitgaan dat er geen risicocontact is geweest met je kind.

Heb je vragen? Ben je bang? Praat er over met een medewerker van de school of neem contact op met de schoolarts of je huisarts.

Meer info kan je ook lezen via onderstaande link.

https://vclb-zov.be/corona/


A4 mag je kind naar school_lagersecundair_V4.pdf
A4 mag je kind naar school_kleuter_V4.pdf